Israël

Op de grens van Azië, Europa en Afrika - zowel geografisch als cultureel - is Israël steeds een ontmoetingsplaats geweest voor culturen, keizerrijken en religies sinds het begin van de geschiedenis. Iedereen, van Mozes tot Mark Twain, heeft ervan gedroomd om er heen te gaan. De profeten lijken lang verdwenen en de kruisvaarders hebben hun zwaarden en schilden al lang opgeborgen. Maar reizigers komen nog steeds in hopen, bijna magnetisch, naar het land dat nog steeds als heilig beschouwd wordt door talloze miljoenen mensen.

Israël ligt in het Midden-Oosten en grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse Autoriteit. Israël is een smal, langgerekt land en kent van west naar oost 3 landschappen: de kustvlakte, het westelijk bergland en de slenk van el Ghor. Het zuidelijke gedeelte van Israël wordt gevormd door de Negev-woestijn, die de helft van het land beslaat. De hoogste bergen zijn de Hare Meron bij Zefad (1208 m) en de Ramon in het zuidwesten van de Negev (1035 m). Israël is een van de meest verstedelijkte landen ter wereld: ruim 92% van de bevolking woont in de steden, voornamelijk in Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa. De wetgevende macht of het parlement is de Knesset, bestaande uit 120 leden. De Knesset wordt verkozen in algemene verkiezingen, waarin alle staatsburgers in Israël vanaf 18 jaar het kiesrecht hebben. De kibboetsen zijn een typisch Israëlisch experiment. De eerste kibboets werd in 1909 gesticht in een gebied ten zuiden van het meer van Genesareth. Op dit moment telt Israël ongeveer 270 kibboetsen en nog altijd worden er nieuwe kibboetsen opgezet. Gemiddeld werken er ongeveer 400 mensen in een kibboets, maar een paar kibboetsen hebben zelfs meer dan 1000 inwoners. Er zijn vier soorten onderwijs in Israël: staatsonderwijs, religieus onderwijs, Arabisch onderwijs en privé-onderwijs. Israëlische kinderen gaan vanaf hun 5de jaar naar school. Eerst 1 jaar naar de kleuterschool, daarna 6 jaar naar de basisschool. Dan volgt er een 3 jaar durende middenschool, waarna er een eind komt aan de 10 jaar durende leerplicht. Van de personen tussen 20-24 jaar gaat 56% naar de universiteit en meer dan de helft van de universitaire studenten bestaat uit vrouwen. In Jeruzalem staat het Israël Museum uit 1965, in het museum is een prachtige archeologische en kunstcollectie te vinden. Er zijn vier verschillende vleugels in het museum, in elk van de vier vleugels vindt u verschillende collecties. In één van de vleugels is een archeologische afdeling gecreëerd, hier is het oudste voorwerp uit het museum tentoongesteld. Het echte hoogtepunt van het museum is de 'Schrijn van het Boek', een boek met ongeveer 800 dode-zeerollen die nog steeds een grote rol spelen bij het achterhalen van de eerste tekst van het Oude Testament. Tel Aviv is het economische, financiële en culturele centrum van het land. U ziet er kleine huisjes naast moderne wolkenkrabbers. In de stad bevindt zich het Beth Hatefutsoth of het Diaspora Museum. Dit museum vertelt de geschiedenis van de joden en hun verspreiding over de wereld. In de Zoölogische Tuinen van de Familie Tisch, beter bekend als de Bijbelse Zoo in Jeruzalem zijn veel plant- en diersoorten te zien. Er zijn tentoonstellingen over dieren, maar er zijn ook echte exotische dieren te bewonderen. Bijzonder is dat er een bezoekersplaats in de vorm van de Ark van Noah is gebouwd en daaromheen lopen alle dieren los door het park. Er zijn olifanten, apen, zebra's en andere 'Bijbelse' dieren te zien.Het natuurreservaat Yotvata Hai Bar ligt nabij Eilat. Het reservaat bestaat voor het grootste gedeelte uit droog land wel zijn een aantal stukken in het park begroeid met bomen en planten. In het park worden lokaal uitgestorven en bedreigde diersoorten uit de bijbel gefokt. Zo wil het park ervoor zorgen dat deze dieren geherintroduceerd kunnen worden in de Negevwoestijn. Ook dieren die oorspronkelijk niet voorkomen in Israël worden hier gefokt, bijvoorbeeld de Scimitar Oryx die eigenlijk in Noord-Afrika leeft.

 • De hoofdstad van Israël is Jeruzalem
 • Vanuit Zaventem bent u +/- 4u onderweg
 • De ideale periode om naar Israël te reizen is van maart tot november
 • Een bezoekje waard:
  Jeruzalem
  Tel Aviv
  Nazareth
  Bethlehem
  Akko
  Jericho